Google Maps

Google Maps is de populaire online kaartendienst van Google, die het mogelijk maakt geografische locaties, bedrijven en winkels op te zoeken. Google Maps toont bedrijven en winkels met aanvullende informatie, zoals de website, het telefoonnummer en het adres. Google Maps is beschikbaar op pc, tablet en smartphone. Ook kan het routes naar het reisdoel zoeken (per auto, met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet) en routebegeleiding geven.
Het is de toegangspoort tot Google Streetview, waarmee de omgeving van het reisdoel verkend kan worden.  

Lesprogramma:

In 1 dagdeel maken wij u vertrouwd met de belangrijkste functies van Google Maps.
Na installatie van de App op iPhone, Android smartphone, iPad of Android tablet (zo dat niet al gebeurd is) maken wij u vertrouwd met de functies:

  • plaatsen zoeken,
  • routes bepalen,
  • gebruik van streetview,
  • gebruik als routebegeleider (“Tom-Tom”).  

Leslocatie:   De Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV Blaricum