Over SeniorWeb Laren-Blaricum

SeniorWeb Laren-Blaricum stelt zich ten doel het bevorderen van de participatie van ouderen (50+) aan de informatiemaatschappij. Wij doen dit door het geven van cursussen en workshops op het gebied van de informatietechnologie: het gebruik van PC’s, laptop’s, tablet computers en smartphones. De cursussen worden door terzake kundige vrijwilligers gegeven.

SeniorWeb Laren-Blaricum is als leercentrum aangesloten bij de landelijke vereniging SeniorWeb. SeniorWeb ondersteunt de leercentra in hun activiteiten. Onze docenten zijn ingeschreven als ambassadeur van SeniorWeb. SeniorWeb ondersteunt de ambassadeurs in hun werk met bijscholing in de vorm van cursussen en workshops.

Meer over hoe SeniorWeb Laren-Blaricum tot stand is gekomen leest u hier .